2011. máj 03.

Egy óvodás szülő panaszai

írta: korbelygyorgy
Egy óvodás szülő panaszai

Az alábbi szívhez - és zsebhez - szóló levél szerzője Erika, és mint óvodás szülő fogalmazta meg, illetve küldte szét. Nem nagy ügy, igazi lokális panasz, viszont a kis dolgokból lesznek a nagy dolgok, úgyhogy aki tud, segítsen, aki nem, az szolidaritáljon.

 

Tudjuk, hogy ebben a világban mindenki forrást gyűjt, támogatást kér,
és nincs fontos illetve fontosabb cél, hiszen minden közcél a maga
nemében egyedüli, mégis egy - a számunkra - fontos ügy érdekében
kérünk most segítséget, illetve támogatást. Bár olyan döntést hozott
meg egy fenntartó, mellyel nem értünk egyet, de nem állunk meg ott,
hogy sajnálkozzunk a kialakult helyzeten, hanem aktív hozzáállással
megoldást keresünk a problémára.


Előzmény:

A békéscsabai közgyűlés - vélhetően racionális megfontolás alapján -
bezárt egy óvodát, melyben a nevelőmunka 2011. szeptemberében már nem
indul újra. Az épületben eddig 3 óvodai csoport volt, mely
csoportokból kettőt a Kazinczy lakótelepi óvodába irányítanak át. Ez
önmagában egy elfogadható döntés lenne, amennyiben a gyermekek
testi-lelki fejlődéséhez illetve mindennapi életükhöz szükséges
feltételek nem csorbulnának. Azonban a fogadó intézmény helyszűkében
van.

A gyakorlatban az átszervezés azt jelenti, hogy a fogadó óvodában az
eddig tornaszobaként használt helyiségből csoportszoba kerül
kialakításra, illetve a vezetői és a nevelői szoba összenyitásával
szintén csoportszobát alakítanak ki. Azaz a gyermekek a továbbiakban
nem tudnak mozogni, tornázni, táncoktatásban részesülni, mert nem lesz
rá szabad helyiség. Továbbá nem lesz szabad helyiség a szükséges
felzárkóztató foglalkozások megtartására, illetve az sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztésére.

Mindehhez párosul az is, hogy a vizes blokkok számát sem tudja
fejleszteni az önkormányzat forrás hiányában, így az eddig megfelelő
létszámú mosdókagylón illetve mellékhelyiségen szeptembertől 2
csoportnyi gyermekkel több osztozik. Végeredményben egy
egészségtelenül zsúfolt, már-már élhetetlen élethelyzet alakul ki az
óvodában.

Megoldási lehetőség:

Néhány lelkes szülő előzetes munkája eredményeként úgy látjuk, hogy
egy új helyiség felépítése, egy közösségi tér-tornaszoba kialakítása
ha nem is oldja meg teljesen a problémát, de nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy a gyermekek a fejlődésükhöz szükséges körülményeket között
élhessék napi életüket.

Az előzetes költségbecslések (és tervek) szerint (jelenlegi áron) cca
6,5 millió Ft + Áfa összegből felépíthető a tervezett tornaszoba. Az
fenntartó önkormányzat mindehhez jelenleg egy fillérrel sem tud hozzájárulni,
így az Óvoda Alapítványa pályázatok benyújtásával szeretné elsősorban
ezt az összeget előteremteni. De tudjuk, hogy a pályázati lehetőségek
is szűkösek, illetve a szétosztható források is végesek.

Ezért fordulunk mindenkihez, akinek van lehetősége segítséget nyújtani
ahhoz, hogy ezt a szükséges összeget az Alapítvány az óvoda számára
előteremtse.

Amit kérünk:

Minden támogatást, felajánlást, ami a célunk megvalósításához
hozzájárul, tiszta szívvel és őszintén fogadunk. Így élőmunka,
szakmunka felajánlást, építőanyag (tégla, nyílászáró, stb)
felajánlását, illetve pénzbeni támogatást. Minden, a legkisebb összeg
is egy-egy lépéssel közelebb visz a célunkhoz, így bármely
nagyságrendű összeget nagy tisztelettel megköszönünk.

Továbbá az információk minél gyorsabb és pontosabb áramlása, valamint
a mindenki számára elérhetővé tétele érdekében tisztelettel fogadunk
domain-regisztráció, tárhely- illetve honlapkészítés felajánlásokat
is.

Az óvoda: Kazinczy utcai Óvoda Békéscsaba, Trefort u. 4.
Az alapítvány: Kazinczy Ovisokért Alapítvány (a Békés Megyei
Bíróságnál 60113/2008.4/I számon bejegyzett)
Adószáma: 18394977-1-04
Bankszámla száma: OTP Bank 11733003-20118862

Szólj hozzá

békéscsaba óvoda kazinczy óvoda